Bolnica je Referentni centar Ministarstva zdravlja za psihoterapiju, psiho socijalne metode i ranu intervenciju kod psihotičkih poremećaja
Popis suradnih ustanova