CLOSE

Novosti

Navigacija

Odluka o izboru specijalizanata iz psihijatrije

Na temelju članka 32. Statuta Psihijatrijske bolnice “Sveti Ivan” u skladu s člankom 9. Pravilnika o mjerilima za prijam specijalizanata (“N.N.” br. 154/08) i člankom 10. Pravilnika o mjerilima i načinu prijama specijalizanta u Psihijatrijskoj bolnici “Sveti Ivan” dana 05. studenog 2010. godine donosi se

ODLUKA o izboru specijalizanata iz psihijatrije

I. Za  prijam u radni odnos na određeno vrijeme na radno mjesto liječnika na specijalizaciji iz psihijatrije izabrani su:

  1. Vatroslav Prskalo, dr. med.,
  2. Svjetlana Šitum, dr. med.,
  3. Slađana Zlatarević. dr. med. i
  4. Tomislav Grgurević, dr. med.

II.    Ova Odluka javno je objavljena da:ra 05. studenog 2010. g. na oglasnoj ploči Bolnice i na internetskoj stranici Psihijatrijske bolnice “Sveti Ivan” www.
POUKA O PRAVNOM LIJEKU:
Protiv ove Odluke nezadovoljan pristupnik može podnijeti prigovor Upravnom vijeću Psihijatrijske bolnice “Sveti Ivan” u roku od osam (8) dana od dana objave na oglasnoj ploči Bolnice odnosno na internetskoj stranici Psihijatrijske bolnice “Sveti Ivan”.