CLOSE

Novosti

Navigacija

PRVI HRVATSKI KONGRES DUHOVNE PSIHIJATRIJE

s međunarodnim sudjelovanjem

DEPRESIJA, SUICID I PATOLOGIJA SEKSUALNOSTI

psihijatrijski i teološki aspekti, etičke dileme, sociološki pristup i pravni odgovor

11.-13. veljače 2011. godine, Opatija