CLOSE

Novosti

Navigacija

Održani su 8. hrvatski psihijatrijski dani

Postalo je već i tradicija da se godišnji stručni sastanak hrvatskih psihijatara održava u Opatiji, gdje su od 14. do 17. travnja 2011. g. održani 8. hrvatski psihijatrijski dani u organizaciji Hrvatskog psihijatrijskog društva i Klinike za psihijatriju KBC-a Zagreb. Sudjelovali su psihijatri i specijalizanti psihijatrije iz svih psihijatrijskih klinika, bolnica i mnogobrojnih odjela u općim bolnicama, kao i kolege iz privatne prakse. Na skupu su prezentirana 22 usmena izlaganja u obliku prikaza bolesnika, što implicira mnogobrojna tematska područja i različite psihijatrijske subdiscipline. U dvjema pak poster sekcijama izložena su ukupno 62 prikaza bolesnika. Podijeljene su i nagrade za najbolje usmene i poster prikaze. Autori iz Psihijatrijske bolnice ”Sveti Ivan” prezentirali su svoje radove u okviru poster sekcije i bili su zastupljeni s ukupno tri postera, a dr. sc. Paola Presečki je za uspješno obranjen doktorski rad naslova Koncentracija trombocitnog serotonina i aktivnost monoaminooksidaze tipa B u ranoj, srednjoj i kasnoj fazi Alzheimerove bolesti primila nagradu PEHADE 2010, koju dodjeljuje Sekcija mladih psihijatara Hrvatskoga psihijatrijskog društva.