CLOSE

Novosti

Navigacija

Predavanje za medicinske sestre na temu: MEDICINSKA SESTRA U RADU S OVISNICIMA O KOCKI

U srijedu 18. svibnja 2011.
g
. u predavaonici ”Dr. Mirko D. Grmek” s početkom u
14,00 sati, bacc. med. techn. Boris Vučić održati će stručno predavanje za
medicinske sestre na temu: MEDICINSKA SESTRA U RADU S OVISNICIMA O KOCKI.