CLOSE

Novosti

Navigacija

STRUČNA PREDAVANJA U CIKLUSU ZIMA/PROLJEĆE 2010./2011.

”Dijagnostički laboratorijski proces”

U četvrtak 12. svibnja 2011. g. u 14,00 sati u predavaonici ”Dr. Mirko D. Grmek” Dejan Čonda bacc. med. lab. dijag. održao je  predavanje na temu: Dijagnostički laboratorijski proces.