CLOSE

Novosti

Navigacija

Međunarodni kongres ISPS o psihološkim metodama liječenja shizofrenijâ i ostalih psihotičnih poremećaja

U Dubrovniku je od 31. svibnja do 04. lipnja 2011. g. održan 17. međunarodni kongres o psihološkim metodama liječenja shizofrenijâ i ostalih psihotičnih poremećaja. Kongres je organiziralo Međunarodno udruženje za psihološko liječenje shizofrenijâ i ostalih psihoza (The International Society for the Psychological Treatments of the Schizophrenias and other Psychoses – ISPS) s hrvatskom podružnicom ISPS-a., a održan je pod geslom ”Psihološke terapije psihozâ u 21. stoljeću koje utječu na mozak, um i društvo”. Visoki pokrovitelj Kongresa bio je predsjednik RH prof. dr. Ivo Josipović.

Predsjednik Kongresnog odbora bio je prof. dr. sc. Ivan Urlić, a predsjednik Znanstvenog odbora prof. dr. sc. Sladjana Štrkalj-Ivezić.

Kongresni program i aktualnost tema privukli su pozornost velikog broja inozemnih i  domaćih psihijatara i psihologa, tako da su u radu Kongresa usmenim izlaganjima kao i posterima sudjelovali stručnjaci iz Sjedinjenih Američkih Država, Australije, Novog Zelanda i europskih zemalja,  oporavljeni pacijenti kao i članovi obitelji pacijenata.

Na plenarnim sjednicama eminantni svjetski stručnjaci prikazali su inovativne poglede na organizaciju psihijatrijskih službi usmjerenih na postizanje oporavka pacijenata (Glenn Roberts), novih dosega u klasifikaciji psihijatrijskih poremećaja s konsekvencama na rano otkrivanje i terapijske intervencije kod psihotičnih poremećaja (Jan Olav Johanessen, Patrick Mc Gorry), inovativne terapijske neverbalne tehnike za mutistične, duboko regresivne pacijente (Maurizio Peciccia), primjene grupne psihodinamske psihoterapije (Ivan Urlić, Mauel Gonzales de Chavez) te inspirativnog, emocionalnog i elokventnog predavanja Debre Lampshire s Novog Zealanda, oporavljene psihotične pacijentice o njezinom doživljaju bolesti,  liječenja  te kasnijeg rada kao konzultanta sveučilišta u Aucklandu za organizaciju psihijatrijske službe.

Novina je na ovom Kongresu bila velika grupa tijekom tri dana kongresa koju je vodio poznati grupni analitičar iz Velike Britanije Malcolm Pines, gdje su u slobodnoj diskusiji integrirana iskustva, osjećaji i doživljaji terapeuta, pacijenata i članova njihovih obitelji.

Iskustva i spoznaje koje su vodeći svjetski stručnjaci izložili na plenarnim sjednicama i radionicama, još jednom su potvrdili stručnu i znanstvenu činjenicu o terapijskoj komplementarnosti i sinergističkom učinku psihofarmakoterapije i  psiholoških metoda liječenja, a što je temelj ne samo cjelovite remisije psihotičnog poremećaja nego i oporavka pacijenta te njegove kompletne resocijalizacije.

Kao i na prethodna tri  kongresa u Stavangeru 2000. g., Madridu 2006. g.,  i Kopenhagenu 2009., i na ovom Kongresu usmenim izlaganjima i posterima svoje spoznaje i iskustva u primjeni grupne psihodinamske psihoterapije u liječenju psihotičnih pacijenata te članova njihovih obitelji, drugih psiholoških metoda liječenja u okviru strukturiranog programa rane intervencije kod psihotičnih poremećaja kao i liječenja i resocijalizacije u heteroobiteljima iznijeli su psihijatri i psiholozi iz Psihijatrijske bolnice ”Sveti Ivan”. U kongresnom su programu sudjelovali s tri usmena izlaganja i pet postera kojih su autori M. Grah, B. Restek-Petrović, A. Bogović, S. Žanić, i V. Grošić, te kooautori.