CLOSE

Novosti

Navigacija

N A T J E Č A J za liječnika na specijalizaciji iz psihijatrije – 1 izvršitelj (M/Ž)

Na temelju članka 32. Statuta Psihijatrijske bolnice ”Sveti Ivan” sukladno Pravilniku o specijalističkom usavršavanju doktora medicine (”N.N.” br. 100/11), Pravilniku o mjerilima za prijam specijalizanata (”N.N.” br. 154/08) i Pravilniku o mjerilima i načinu prijama specijalizanata u Psihijatrijskoj bolnici ”Sveti Ivan”, raspisuje se

N A T J E Č A J

za liječnika na specijalizaciji iz psihijatrije – 1 izvršitelj (M/Ž)

 

 

 

Radni odnos zasniva se na  neodređeno vrijeme uz uvjet probnog rada od 6 mjeseci.

Opći uvjeti koje pristupnik mora ispunjavati:

–    doktor medicine,

–    odobrenje za samostalan rad Hrvatske liječničke komore,

–    aktivno znanje jednog stranog jezika.

Pristupnik uz životopis ponudi prilaže dokaze u preslici i to:

– diplomu,

– domovnicu,

– odobrenje za samostalan rad,

– prijepis položenih ispita na studiju,

– potvrdu o prosjeku ocjena tijekom studija, te duljini trajanja studija,

– potvrdu/e o aktivnom znanju stranog jezika,

– nagrade za vrijeme studija,

– potvrdu o poslijediplomskom studiju (odslušan studij s položenim ispitima),

– popis objavljenih radova,

– radnu knjižicu ili potvrdu o radnom iskustvu.

Ponude se dostavljaju na adresu: Psihijatrijska bolnica ”Sveti Ivan”, Jankomir 11, 10090 Zagreb s naznakom: ”natječaj za specijalizaciju iz psihijatrije”.

Krajnji rok za dostavu ponuda je 15. prosinac 2011. godine.

Dana 19. prosinca 2011. g. u 16,00 sati u zgradi Uprave na adresi Bolnice održati će se obvezno psihološko testiranje za pristupnike koji su dostavili traženu dokumentaciju. Rezultat testiranja čini potpunu obveznu dokumentaciju pristupnika i uvjet je za poziv na razgovor kada je pristupnik obvezan  predočiti izvornike dokumentacije dostavljene u preslici.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

Odluka o izboru specijalizanata javno se objavljuje na oglasnoj ploči Bolnice te na internetskoj stranici Bolnice i Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi RH najkasnije u roku od 15 dana od dana razgovora s pristupnicima.

Natječaj u PDF formatu: Natječaj za specijalizacije iz psihijatrije_2011