CLOSE

Novosti

Navigacija

STRUČNA PREDAVANJA U CIKLUSU ZIMA/PROLJEĆE 2011./2012.

PREDSTAVLJANE  KNJIGE

U četvrtak 08. prosinca 2011. g. u 14,00 sati u predavaonici ”Dr. Mirko D. Grmek” autorica prof. dr. sc. Slađana Štrkalj-Ivezić, dr. med. iz Klinike za psihijatriju Vrapče predstavila je knjigu ”PSIHOZA, SHIZOFRENIJA, SHIZOAFEKTIVNI POREMEĆAJ, BIPOLARNI POREMEĆAJ – Psihoedukacija između informacije i psihoterapije”