CLOSE

Novosti

Navigacija

Radna terapija u socijalnoj integraciji blesnika – stručno predavanje za medicinske sestre

U srijedu 16. listopada 2015. g. u 14,00 sati u predavaonici ”Dr. Mirko D. Grmek” Sandra Budanko, bacc.therap.occup. iz Psihijatrijske bolnice ”Sveti Ivan” održati će stručno predavanje za medicinske sestre na temu: „Radna terapija u socijalnoj integraciji bolesnika“.

budanko predavanje)

Sažetak…

Psihijatrijsko liječenje ne podrazumijeva samo medikamentozno liječenje, nego uključuje i mnogo drugih programa s ciljem poboljšanja zdravstvenog stanja i kvalitete života pacijenata, te što ranije integracije pacijenata u svoju socijalnu i radnu sredinu. Potreban je paralelan rad sa pacijentom i njegovom okolinom, obitelji. Pacijentima je moguće uz postojeću farmakoterapiju ponuditi i ostale vrste terapija kao što su: rekreativna terapija, edukativna terapija, trening socijalnih vještina, radnu terapiju i razne druge.

Radnoj terapiji je cilj povećati samostalnost pojedinca u obavljanju svakodnevnih aktivnosti, reintegracija u obitelj i društvo, te omogućiti da osoba ima i dalje uloge koje je imala (uloga roditelja, supružnika, uloga na radnome mjestu i u društvu), sa svrhom da se osoba osjeća korisnom,produktivnom i zadovoljnom.

Ciljevi rehabilitacije u zajednici su gotovo identični ciljevima radne terapije, a to su pomoć pojedincu da postigne maksimalnu neovisnost u svakodnevnim aktivnostima i poboljšanju kvalitete života.

Predavač:
Sandra Budanko, bacc.therap.ocupp.
e – mail: sandra.budanko@pbsvi.hr