CLOSE

Novosti

Navigacija

Certifikati: ISO 9001:2008, ISO 14001:2004, HACCP

Od 06.01.2016. Psihijatrijska bolnica „Sveti Ivan“ je certificirana je prema normama ISO 9001:2008 , ISO 14001:2004, HACCP.

 

HACCP_001ISO9001_001 ISO14001_001

 

 

 

 

 

 

 

 

 

U Psihijatrijskoj bolnici „Sveti Ivan“ proveden je audit sustava upravljanja te je utvrđena usklađenost sa zahtjevima prema ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 i HACCP   normi za sustav pružanja usluga iz  psihijatrijskih, medicinskih i nemedicinskih djelatnosti i priprema i posluživanje hrane i pića.

ISO je kratica za International Organization for Standardisation, međunarodnu organizaciju za standarde osnovanu 1947. god. Standardi pružaju smjernice za tvrtke i organizacije koje žele osigurati da njihovi proizvodi i usluge dosljedno ispunjavaju zahtjeve korisnika, a da se pritom njihova kvaliteta konstantno povećava.

ISO standardi su najrašireniji međunarodno prihvaćeni standardi, a norma ISO 9001:2008 odnosi se na Standard za sustav upravljanja kvalitetom, a primjenjiv je za svaku organizaciju koja želi uvesti, održavati i neprekidno poboljšavati vlastiti sustav osiguranja kvalitete. ISO 9001:2008 provodi više od milijun tvrtki i organizacija u više od 170 zemalja.

Norma ISO 14001:2004 je međunarodna norma koja daje potrebne smjernice za razvoj, implementaciju i održavanje sustava upravljanja okolišem. Cilj svakog dobro uspostavljenog sustava upravljanja okolišem prema normi ISO 14001:2004 je nadzor i stalno smanjivanje negativnog utjecaja procesa i djelatnosti organizacije ili ustanove na okoliš i prirodne resurse.  Primjenom ISO 14001 međunarodnog standarda za sustav upravljanja okolišem osigurava se sustavna identifikacija, upravljanje i kontinuirani nadzor utjecaja na okoliš, a obvezno je i usklađivanje s primjenjivom nacionalnom zakonskom regulativom i međunarodnim konvencijama i protokolima.

HACCP (Hazard Analysis & Critical Control Points) je međunarodno priznata metoda koja pomaže tvrtkama u prehrambenoj industriji kako bi identificirali rizike u očuvanju prehrambene sigurnosti, spriječili opasnosti i osigurali zakonsku sukladnost. HACCP metodologija je strukturiran i preventivni pristup prehrambenoj sigurnosti koji optimizira napore kako bi se potrošaču osigurala sigurna hrana. Učinkovit sustav upravljanja prehrambenom sigurnošću daje podršku u naporima kako bi zaštitili sigurnost hrane i smanjili povezane troškove te osigurali  zakonsku usklađenost.