CLOSE

Novosti

Navigacija

Specifičnosti Zakona o zaštiti osoba s duševnim smetnjama (primjena u praksi) – stručno predavanje za medicinske sestre

U utorak  15. ožujka 2016. godine  u 14,00 sati u predavaonici ”Dr. Mirko D. Grmek”, Daria Jagić, mag. iur. iz Psihijatrijske bolnice ”Sveti Ivan” održala je stručno predavanje za medicinske sestre na temu: „Specifičnosti Zakona o zaštiti osoba s duševnim smetnjama (primjena u praksi)“

Sažetak predavanja:  

KLJUČNE RIJEČI: Zakon o zaštiti osoba s duševnim smetnjama (ZZODS); prva psihijatrijskih bolesnika; osoba od povjerenja; prisilno zadržavanje i prisilni smještaj.

Trenutno važeći Zakon o zaštiti osoba s duševnim smetnjama (ZZODS) objavljen je u Narodnim novinama, broj 76/14, a stupio je na snagu 1. siječnja 2015. godine donoseći i stvarajući nove izazove za sve osobe koje sudjeluju u liječen20160315_134801ju i postupanju prema osobama s duševnim smetnjama. ZZODS-om su propisana temeljna načela, zaštita prava te uvjeti za primjenu mjera i postupanje prema osobama s duševnim smetnjama. Stupanjem na snagu važećeg ZZODS-a „osoba od povjerenja“ dobiva novo značenje pa tako  osoba od povjerenja u smislu ZZODS-a je osoba ovlaštena za davanje ili uskratu pristanka na odre20160315_143319đene medicinske postupke umjesto osobe koja ju je na to ovlastila obvezujućom izjavom. Osoba s težim duševnim smetnjama koja zbog tih smetnji ozbiljno i izravno ugrožava vlastiti ili tuđi život, zdravlje ili sigurnost, smjestit će se u psihijatrijsku ustanovu po postupku za prisilno zadržavanje i prisilni smještaj .

Razumijevanje osnovnih pojmova koji se spominju u ZZODS – u od ključne je važnosti za rad medicinskih sestara na psihijatrijskom odjelu. ZZODS između ostalog regulira prava pacijenata, ali i dužnosti, koliko pacijenta, toliko i njegove uže ili šire socijalne okoline. Poznavanje tih prava i dužnosti olakšava medicinskim sestrama zbrinjavanje pacijenata prema principima holističkog pristupa.

Daria Jagić, mag. iur.