CLOSE

Novosti

Navigacija

Deep TMS

Deep TMS – dubinska transkranijalna magnetska stimulacija je neinvazivna metoda stimulacije mozga kojom se provodi ekscitacija ili inhibicija neurona korteksa velikog mozga snagom od 3 T (tesla). Posljednjih deset godina u svijetu i u Zapadnoj Europi koristi se u liječenju psihičkih i neuroloških bolesti te u rehabilitaciji bolesnika. Navedeni postupak se primjenjuje u više država članica EU, kao i u SAD-u gdje je Prof.prim.dr.sc. Igor Filipčić, dr. med. završio edukaciju na Harvard Medical School, te stekao znanje i vještine za provođenje terapije i edukaciju osoblja koje će provesti u PB Sveti Ivan, Jankomir 11, Zagreb. Više o Deep TMS-u možete pročitati ovdje.

[Best_Wordpress_Gallery id=”12″ gal_title=”Deep TMS”]