CLOSE

Novosti

Navigacija

Obavljanje specijalističkog usavršavanja u PB “Sveti Ivan”

Psihijatrijska bolnica ”Sveti Ivan”, Zagreb, Jankomir 11 prema Rješenju Ministarstva zdravstva ovlaštena je za provođenje specijalističkog usavršavanja iz psihijatrije u ukupnom trajanju od 31 mjesec za dijelove programa:

 • Klinička psihijatrija-14 mjeseci
 • Bolesti ovisnosti- 3 mjeseca
 • Psihoterapija- 9 mjeseci
 • Psihijatrija u zajednici i socijalna psihijatrija- 3 mjeseca
 • Psihogerijatrija- 2 mjeseca
 • Poslijediplomski specijalistički studij ”Psihijatrija”, MEFOS – 3 mjeseca

Prema Pravilniku o specijalističkom usavršavanju doktora medicine (”N.N.”br.100/11,133/11,54/12,49/13,139/14,116/15,62/16,69/16 i 6/17.) program specijalizacije iz PSIHIJATRIJE traje 60 mjeseci (5 godina):

 • Klinička psihijatrija – 18 mjeseci
 • Bolesti ovisnosti – 5 mjeseci (3 mj. alkoholizam, 1,5 mj. ovisnosti o drogama i 0,5 mj. druge bolesti ovisnosti)
 • Psihoterapija – 12 mjeseci
 • Konzultativna, suradna i psihosomatska medicina – 2 mjeseca
 • Neurologija – 2 mjeseca
 • Interna medicina – 1 mjesec
 • Psihijatrija u zajednici i socijalna psihijatrija – 6 mjeseci
 • Forenzička psihijatrija – 2 mjeseca
 • Dječja i adolescentna psihijatrija – 3 mjeseca
 • Javno zdravstvo, organizacija i upravljanje zdravstvenim sustavom na području mentalnog zdravlja – 1 mjesec
 • Psihogerijatrija – 3 mjeseca
 • Godišnji odmor – 5 mjeseci

Posebno, u okviru specijalizacije iz psihijatrije specijalizant mora završiti poslijediplomski specijalistički studij ”Psihijatrija”.