CLOSE

Novosti

Navigacija

Odluka o izboru specijalizanata iz psihijatrije

Po javnom natječaju objavljenom u Narodnim novinama, Biltenu Zavoda za zapošljavanje, web stranici Bolnice i dnevnim novinama dana 27. rujna 2017. g. za prijam u radni odnos na neodređeno vrijeme i upućivanje na specijalizaciju iz psihijatrije za četiri (4) izvršitelja (m/ž) izabrana su tri (3) izvršitelja.

Odluku o izboru možete pronaći ovdje.