CLOSE

Novosti

Navigacija

Transkranijalna magnetska stimulacija – uloga medicinske sestre

Transkranijalna magnetska stimulacija je ne invazivna metoda stimulacije mozga kojom se liječi niz psihijatrijskih i neuroloških bolesti. Liječenje se provodi u laboratoriju za TMS na dva uređaja, a provodi ga posebno educiran tim koji se sastoji od psihijatra, neurologa, psihologa te prvostupnika sestrinstva.

Prije početka liječenja potrebno je naručiti se za indikacijski pregled psihijatra, kojim se procjenjuje je li pacijent odgovarajući kandidat za TMS. Na indikacijskom pregledu prvostupnik sestrinstva obavi pripremu bolesnika za liječenje (potpisuje se informirani pristanak, objasni se važnost redovitog dolaska na terapiju i moguće nuspojave, kod provođenja terapije potrebno je skinuti sav nakit te ugasiti mobitel) te se provodi „mapiranje“ pacijenta koje provodi liječnik uz asistenciju prvostupnika. Liječenje traje 4 tjedna odnosno 20 tretmana koje provodi prvostupnik sestrinstva. Nakon završetka liječenja radi se evaluacija. Prvostupnik sestrinstva mora proći posebnu edukaciju specifičnosti rada na TMS aparatu. Svaki rad sa pacijentom je individualan te zahtijeva posebne vještine provođenja terapije i praćenja rezultata liječenja.

Laboratorij za TMS:
Ivana Orgulan, bacc.med.techn.
Vladimir Požgaj, bacc.med.techn.