CLOSE

Novosti

Navigacija

DRUGA OBAVIJEST: SHIZOFRENIJA 360° – 1. hrvatska konferencija o shizofreniji s međunarodnim sudjelovanjem pod nazivom “Integrativni pristup liječenju oboljelih od shizofrenije”


DRUGU OBAVIJEST I PROGRAM KONFERENCIJE: SHIZOFRENIJA 360° MOŽETE POGLEDATI OVDJE.

SPONZORSKE PAKETE MOŽETE POGLEDATI OVDJE.


PRVU OBAVIJEST KONFERENCIJE: SHIZOFRENIJA 360° MOŽETE POGLEDATI OVDJE.