CLOSE

Novosti

Navigacija

Prikaz indikatora kvalitete u Medicinsko-biokemijskom laboratoriju Psihijatrijske Bolnice „Sveti Ivan“ – stručno predavanje

24.04.2018. godine Gordana Pluščec Živković, prvostupnica medicinsko-laboratorijske dijagnostike, održala je stručno predavanje na temu Prikaz indikatora kvalitete u Medicinsko-biokemijskom laboratoriju Psihijatrijske Bolnice „Sveti Ivan“.

Kroz izlaganje bile su obrađene sve faze laboratorijskog procesa i bila je prikazana međuzavisnost sa zadacima medicinske sestre na bolesničkom odjelu (priprema bolesnika za vađenje krvi, priprema pribora, priprema prostora, sama tehnika uzimanja materijala i transport do MBL). Objašnjena je i neizostavna uloga medicinske sestre u pripremi bolesnika za vađenje krvi za određene pretrage te potencijalne pogreške koje se javljaju kod istih. Indikatorima kvalitete je prikazana sama uspješnost procesa od uzimanja laboratorijskog uzorka do same interpretacije i izdavanja nalaza.