CLOSE

Novosti

Navigacija

Sudjelovanje na 24. Danima psihijatrijskog društva HUMS-a i preuzimanje predsjedavanja psihijatrijskim društvom HUMS- a

Od 23. do 26.svibnja 2018. godine održan je Međunarodni kongres – 24. Dani psihijatrijskog društva HUMS-a u Hotelu Ilirija, Biograd N/M. Teme kongresa bile su : „Integrirana skrb za oboljele od shizofrenije i depresije „ i „Prihvatimo različitosti“. Na skupu je sudjelovalo stotinjak sudionika iz cijele Hrvatske,  izlagano je oko pedesetak radova te poster prezentacija.

Bolnica „Sveti Ivan“ je ove godine sudjelovala sa 8 radova koji su aktivno bili prezentirani na kongresu, a Ravnatelj bolnice prof. prim. dr. sc. Igor Filipčić, dr. med. je održao plenarno predavanje na temu: “Integrativna skrb za psihijatrijske bolesnike”.

Radovi su bili na temu:

• „Snaga i moć grupe“ (autori: Petra Vrbek, Irena Pavlović, Kristina Habuš)
• „Kažu da pisanje liječi“ – 11 godina iskustva u Literarnoj radionici“ (autor: Kristina Habuš)
• „Oporavak psihotičnog pacijenta – „najgore je iza mene“ (autori: Boris Tomljenović Mihić, Miroslav Jošić)
• „Neki novi klinci“ – štetna uporaba “legal highs” kod pacijenata oboljelih od psihotičnog poremećaja“ (autor: Josipa Kujundžić)
• „Prihvatimo različitosti-doživljaj stigme kod oboljelih od depresije i oboljelih od shizofrenije“ (autori: Jasna Paun, Ljiljana Hrelja, Josipa Kujundžić)
• „Specifičnosti rada medicinske sestre u dnevnoj bolnici za liječenje ovisnosti o kocki“ (autori: Kristina Vutmej, Krčelić Renata, Tanja Dornik)
• „Transkaranijalana magnetska stimulacija- TMS,medicinska sestra u timu“ (autor: Ivana Orgulan)
• „Čemu služi depresija“ (autori: Martina Filko Kajba, Ivona Pušić)

Na kongresu smo aktivno sudjelovali u radionicama te smo posjetili kolege u Psihijatrijskoj bolnici Ugljan koji su nas počastili obilaskom bolnice te predavanjem na temu: „ Biometeorologija mentalnih poremećaja “. Predavanje je održao Pomoćnik ravnatelja za kontrolu kvalitete zdravstvene zaštite mr. sc. Vitomira Višića, dr. med.

Održana je Skupština psihijatrijskog društva HUMS-a na kojoj je predsjedavanje Društvom sljedeće četiri godine predano Psihijatrijskoj bolnici „Sveti Ivan“. Za predsjednicu Društva, a na prijedlog sestrinskog kolegija Bolnice,  izabrana je dotadašnja dopredsjednica, Martina Filko Kajba, dipl.med.techn.