CLOSE

Novosti

Navigacija

Nastupno predavanje: „ANKSIOZNI POREMEĆAJI“ – 15. listopada 2018. god., PREDAVAČ: dr. sc. Stipe Drmić, dr.med., specijalist psihijatar

dr. sc. Stipe Drmić, dr.med., održati će 15. listopada 2018. god. s početkom u 15 sati u dvorani „Dr. Mirko D. Grmek“,  u Psihijatrijskoj bolnici „Sveti Ivan“, Zagreb, Jankomir 11, NASTUPNO PREDAVANJE na temu „Anksiozni poremećaji“ za izbor u nastavno zvanje predavača kao naslovno zvanje na području biomedicine i zdravstva, polje kliničke medicinske znanosti (psihijatrija na Katedri za psihijatriju).

Objavljeno: 05. listopada 2018. god.