CLOSE

Novosti

Navigacija

Stručno predavanje za medicinske sestre: “Prisutnost stigme prema psihijatarskim bolesnicima kod medicinskih sestara/tehničara u srednjoškolskoj edukaciji”

U utorak  16.10.2018. godine, Robert Canjuga, dipl.med.techn. održao je stručno predavanje za medicinske sestre na temu: „Prisutnost stigme prema psihijatarskim bolesnicima kod medicinskih sestara/tehničara u srednjoškolskoj edukaciji“.