CLOSE

Novosti

Navigacija

Stručno predavanje: “Glutamat kao indikator liječenja s atipičnim antipsihoticima u Shizofreniji” – 20. prosinca 2018. godine, Predavač: Doc. prim. dr. sc. Vladimir Grošić, dr. med.

Pozivamo Vas na stručno predavanje u četvrtak četvrtak 20. prosinca 2018. god. s početkom u 14 sati u dvorani „Dr. Mirko D. Grmek“, u Psihijatrijskoj bolnici „Sveti Ivan“, Zagreb, Jankomir 11.

NASLOV STRUČNOG PREDAVANJA: “Glutamat kao indikator liječenja s atipičnim antipsihoticima u Shizofreniji”

PREDAVAČ: Doc. prim. dr. sc. Vladimir Grošić, dr. med.

Predavanje će biti bodovano prema Pravilniku HLK.