CLOSE

Novosti

Navigacija

Simpozij Psihijatrijskog društva HUMS-a je održan 27. veljače 2019. godine u PB “Sveti Ivan” na temu: Aktualiziranje sestrinske dokumentacije

Dana 27. veljače 2019. g. u Psihijatrijskoj bolnici „Sveti Ivan“ održan je jednodnevni  Simpozij Psihijatrijskog društva HUMS-a ne temu „ Aktualiziranje sestrinske dokumentacije „. Održano je šest predavanja i jedna radionica.

 
Tema Predavač
Analiza, procjena i važnosti sestrinske dokumentacije u psihijatrijskoj bolnici: “kako smo počeli….” Robert Canjuga, Psihijatrijska bolnica „Sveti Ivan“
Retrospektiva nastavnih programa u obrazovanju medicinskih sestara/tehničara Romanita Milojević, Tanja Dornik, Škola za medicinske sestre Mlinarska
Sestrinska dokumentacija u dječjoj i adolescentnoj psihijatriji Nikolina Brnjas, Dražen Matula, Psihijatrijska bolnica za djecu i mladež Kukuljevićeva
Prevencija i lokalna terapija dekubitalnih ulceracija Franjo Franjić,STOMA medical
Primjena mjera prisile etički standardi i protokoli u psihijatrijskom sestrinstvu Jasminka Bektić Hodžić, Klinika za psihijatriju Vrapče
Procjena mentalnog statusa Martina Filko Kajba, Psihijatrijska bolnica „Sveti Ivan“
RADIONICA – Sestrinska dokumentacija u bolestima ovisnosti Draženka Drobec, NPB Ivan Barbot, Popovača; Zinka Bratuša, Klinika za psihijatriju Sestre Milosrdnice

Cilj simpozija je bio razmjena  iskustva s kolegicama i kolegama iz svih ustanova u Hrvatskoj u kojima se liječe/rehabilitiraju psihijatrijski bolesnici sa  svrhom  poboljšanja i unaprjeđenja sestrinske dokumentacije. Zaključci sa Simpozija će biti proslijeđeni Komori medicinskih sestara.