CLOSE

Novosti

Navigacija

Stručna predavanja u četvrtak 25. travnja 2019. godine

Pozivamo Vas na stručna predavanja u četvrtak 25. travnja 2019. godine u dvorani „Dr. Mirko D. Grmek“, s početkom u 14 sati, u Psihijatrijskoj bolnici, Zagreb, Jankomir 11, prema programu:

14:00 – 14:10 sati
Uvod u predavanje
Predavač: Jana Jadrejčić, mag. nutr., Brand manager, KRKA-FARMA d.o.o. Zagreb

14:10 – 14:30 sati
TEMA: „Uloga visokih doza kvetiapina u liječenju shizofrenije i bipolarnih
poremećaja“
Predavač: doc. prim. dr. sc. Vladimir Grošić, dr. med.,Psihijatrijska bolnica “Sveti Ivan”

14:30 – 14:45 sati
Rasprava i zaključak

Predavanje će biti bodovano prema Pravilniku HLK.