CLOSE

Novosti

Navigacija

Stručno predavanje za medicinske sestre: “Zdravstvena njega palijativnih bolesnika unutar psihijatrijskih odjela”, 24. rujna 2019. godine

U utorak  24.09.2019. godine Martina Matak, mag.med.techn. održala je stručno predavanje za medicinske sestre na temu: “Zdravstvena njega palijativnih bolesnika unutar psihijatrijskih odjela”.

Martna Matak, mag.med.techn.