CLOSE

Novosti

Navigacija

Izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika za razdoblje: 1. siječanj 2019. – 31. prosinac 2019.

Dokumente financijskog izvještaja za razdoblje I. – XII. 2019. godine možete preuzeti na poveznicama:

FINA referentna stranica

FINA potvrda o preuzetom financijskom izvješću

Bilješke uz financijske izvještaje

Bilješke uz bilancu – popis sudskih sporova

Izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika za razdoblje: 1. siječanj 2019. – 31. prosinac 2019.