CLOSE

Novosti

Navigacija

N A T J E Č A J za prijam radnika u radni odnos na određeno vrijeme

OBJAVLJENO: 03.06.2020.

PSIHIJATRIJSKA BOLNICA ”SVETI IVAN” raspisuje natječaj za prijam radnika u radni odnos na određeno vrijeme:

KUHAR – 2 izvršitelja (M/Ž)

Uvjeti: KV kuhar, tečaj higijenskog minimuma.

SERVIRKA – SPREMAČICA – 2 izvršitelja (M/Ž)

Uvjeti: NSS, tečaj higijenskog minimuma.