CLOSE

Novosti

Navigacija

O D L U K A o imenovanju na reizborna radna mjesta na temelju provedenog javnog natječaja objavljenog dana 15. svibnja 2020. g. u NN br. 57/2020

Objavljeno: 03.06.2020.god.

Odluka o imenovanju na reizborna radna mjesta možete pogledati ovdje.