CLOSE

Novosti

Navigacija

KRITERIJI ZA TESTIRANJE NA SARS-CoV-2, PREKID IZOLACIJE I KARANTENE – Objedinjene revidirane preporuke o prioritetima za testiranje na SARS-CoV-2, postupanju s kontaktima, završetku izolacije i karantene („samoizolacije“) – Nastavno na Verziju 3 – Objedinjenih revidiranih preporuka o prioritetima za testiranje na SARS-CoV-2, postupanju skontaktima, završetku izolacije i karantene („samoizolacije“) od 21/09/2020 – (26.10.2020.)

Možete pogledati na mrežnim stranicama HRVATSKOG ZAVODA ZA JAVNO ZDRAVSTVO.