CLOSE

Novosti

Navigacija

Hrvatska liječnička komora u organizaciji Povjerenstva za medicinsku etiku i deontologiju HLK-a održati će T R I B I N U na temu “ETIKA U PANDEMIJI COVID-19” – PETAK, 14. SVIBNJA 2021. od 17.30 do 20 sati