CLOSE

Author: nenad

Navigacija

Stručno predavanje za medicinske sestre na temu: Mjere zaštite u radu s oboljelima od hepatitisa
Stručno predavanje za medicinske sestre na temu: Uvođenje promjena u radnoj organizaciji
Predavanje za medicinske sestre na temu: REHABILITACIJA BOLESNIKA PO PSIHOBIOSOCIJALNOM MODELU
STRUČNA PREDAVANJA U CIKLUSU ZIMA/PROLJEĆE 2010./2011.
Predavanje za medicinske sestre na temu: RANE INTERVENCIJE KOD PRVIH EPIZODA PSIHOTIČNIH POREMEĆAJA