CLOSE

Author: robert

Navigacija

Novi broj časopisa pacijenata Naše Lisje
Simpozij povodom 100-te obljetnice Međunarodnog psihoanalitičkog udruženja
Ljiljana Moro, Tanja Frančišković i suradnici: PSIHIJATRIJA, udžbenik za više zdravstvene studije.Drugo izdanje. Medicinska naklada, Zagreb, 2011.
Predavanje za medicinske sestre
Odluka o izboru specijalizanata iz psihijatrije
Depresija
O socioterapiji
O klasifikaciji psihičkih poremećaja i bolesti
Antipsihotici