CLOSE

Author: slaven

Navigacija

Natječaj za radno mjesto RADNI TERAPEUT
III. IZMJENA PLANA GODIŠNJE NABAVE ROBA, USLUGA I RADOVA ZA 2021. GODINU
Odluka o prihvatu donacije računalne i ostale uredske opreme
N A T J E Č A J za prijam radnika u radni odnos na neodređeno vrijeme – medicinska sestra/tehničar, servirka spremačica, vozač motornog vozila
Registar ugovora za 2020. godinu
Izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika za razdoblje: 1. siječanj 2020. – 31. prosinac 2020
Odluka o prihvatu donacija
Mreža telefonskih linija za psihološku pomoć
Odluke o odabiru kandidata za specijalizacije iz psihijatrije i interne medicine
II. Rebalans financijskog plana za razdoblje I. – XII. 2020. godine