CLOSE

Category: Najnovije informacije

Navigacija

Nove objedinjene revidirane Preporuke o prioritetima za testiranje na SARS-CoV-2, postupanju s kontaktima, završetku izolacije i karantene („samoizolacije“), Verzija 3. od 21/09/2020
KRITERIJI ZA TESTIRANJE NA SARS-CoV-2, PREKID IZOLACIJE I KARANTENE – Objedinjene revidirane preporuke o prioritetima za testiranje na SARS-CoV-2, postupanju s kontaktima, završetku izolacije i karantene („samoizolacije“) – (22.09.2020.)
Izabrana zdravstveno-organizacijska pitanja vezana uz rad predškolskih ustanova, osnovnih i srednjih škola u školskoj godini 2020./2021. – Hrvatski zavod za javno zdravstvo (01.09.2020.)
BOLESTI I ZDRAVSTVENA STANJA KOJA MOGU POVEĆATI RIZIK ZA TEŽE OBLIKE BOLESTI COVID-19 – Hrvatski zavod za javno zdravstvo (02.09.2020.)
PRIORITETI ZA TESTIRANJE NA SARS-CoV-2 – Verzija 2. – (21.08.2020.)
Prioriteti za testiranje na SARS-CoV-2
U pute za djelatnike zdravstvenih ustanova, pacijente i posjetitelje tijekom epidemije COVID – 19 (22.06.2020.)
Pristup posjetiteljima u bolničke ustanove (29.06.2020.)
Preporuke Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo oko pristupa posjetiteljima te organizacije posjeta u bolničkim ustanovama. (22.06.2020.)
Upute za djelatnike zdravstvenih ustanova, pacijente i posjetitelje (22.06.2020. )