CLOSE

Klub “Zajedno”

Koncert: „Splet božićnih i prigodnih pjesama“
Koncert: Petromila Jakas (violina) i Kristina Cvitanić (klavir)
Termini psihoedukacije (2015/2016)
Izložba slika: Marinko Vranjić
Concert: Petromila Jakas (violin) and Kristina Cvitanić (piano)
Koncert: Petromila Jakas (violina) i Kristina Cvitanić (klavir)
Obavijest članovima Kluba „Zajedno“ o ljetnom radu radionica
Klub Zajedno (18.06.2015.) – radni sastanak i druženje članova
Koncert – 16. lipnja 2015. g. (predavaonica „Dr. Mirko D. Grmek“)
Koncert – 02. lipnja 2015. g. u 17,00 sati (predavaonica „Dr. Mirko D. Grmek“)