CLOSE

Category: Natječaji i objave

Navigacija

N A T J E Č A J za radna mjesta Fizioterapeut pripravnik
Odluke o odabiru kandidata za specijalizacije iz psihijatrije i interne medicine
N A T J E Č A J za prijam radnika u radni odnos na neodređeno vrijeme i upućivanje na specijalizaciju
N A T J E Č A J za prijam radnika u radni odnos na neodređeno vrijeme – vozač motornog vozila, kuhar, magistar fizioterapije
Natječaj za radna mjesta: PRVOSTUPNIK MEDICINSKO-LABORATORIJSKE DIJAGNOSTIKE, FIZIOTERAPEUT PRIPRAVNIK, DOMAR MAJSTOR
Natječaj za radna mjesta MEDICINSKA SESTRA/TEHNIČAR,SOCIJALNI RADNIK, KUHAR, POMOĆNI RADNIK U KUHINJI, DOMAR MAJSTOR
Natječaj za prijam radnika u radni odnos na određeno vrijeme
O D L U K A o imenovanju na reizborna radna mjesta na temelju provedenog javnog natječaja objavljenog dana 15. svibnja 2020. g. u NN br. 57/2020
N A T J E Č A J za prijam radnika u radni odnos na određeno vrijeme
N A T J E Č A J za izbor i imenovanje kandidata za rad na radnim mjestima s posebnim ovlaštenjima i odgovornostima