CLOSE

Natječaji i objave

Navigacija

JAVNI NATJEČAJ za davanje u zakup dijela poslovnog prostora za smještaj samoposlužnih aparata
Odluka o izboru specijalizanata
Poništenje javnog natječaja
JAVNI NATJEČAJ za davanje u zakup dijela poslovnog prostora za smještaj samoposlužnih aparata
Natječaj za upis u poslijediplomski specijalistički studij Psihijatrija u akademskoj 2018./2019. godini- SVEUČILIŠTE JOSIPA JURJA STROSSMAYERA U OSIJEKU, MEDICINSKI FAKULTET OSIJEK
Natječaj za specijalizacije iz psihijatrije – 2 izvršitelja
Natječaj za radno mjesto MEDICINSKA SESTRA/TEHNIČAR
Natječaj za radno mjesto MEDICINSKA SESTRA/TEHNIČAR
Natječaj za radno mjesto DOMAR MAJSTOR – 2 izvršitelja
Natječaj za izbor i imenovanje ravnatelja Psihijatrijske bolnice ”Sveti Ivan”