CLOSE

Natječaji i objave

Navigacija

Natječaj za radno mjesto MEDICINSKA SESTRA / TEHNIČAR – ZAVRŠENO 07.01.2019.
Natječaj za radno mjesto: MEDICINSKA SESTRA / MEDICINSKI TEHNIČAR – ZAVRŠENO 29.11.2018.
Odluka o izboru kandidata za specijalizanta iz psihijatrije
JAVNI NATJEČAJ za davanje u zakup dijela poslovnog prostora za smještaj samoposlužnih aparata
Odluka o izboru specijalizanata
Poništenje javnog natječaja
JAVNI NATJEČAJ za davanje u zakup dijela poslovnog prostora za smještaj samoposlužnih aparata
Natječaj za upis u poslijediplomski specijalistički studij Psihijatrija u akademskoj 2018./2019. godini- SVEUČILIŠTE JOSIPA JURJA STROSSMAYERA U OSIJEKU, MEDICINSKI FAKULTET OSIJEK
Natječaj za specijalizacije iz psihijatrije – 2 izvršitelja
Natječaj za radno mjesto MEDICINSKA SESTRA/TEHNIČAR