CLOSE

Natječaji i objave

Navigacija

Natječaj za upis u poslijediplomski specijalistički studij Psihijatrija u akademskoj 2018./2019. godini- SVEUČILIŠTE JOSIPA JURJA STROSSMAYERA U OSIJEKU, MEDICINSKI FAKULTET OSIJEK
Natječaj za specijalizacije iz psihijatrije – 2 izvršitelja
Natječaj za radno mjesto MEDICINSKA SESTRA/TEHNIČAR
Natječaj za radno mjesto MEDICINSKA SESTRA/TEHNIČAR
Natječaj za radno mjesto DOMAR MAJSTOR – 2 izvršitelja
Natječaj za izbor i imenovanje ravnatelja Psihijatrijske bolnice ”Sveti Ivan”
Odluka o izboru specijalizanata
Natječaj za radno mjesto SPECIJALIST PSIHIJATRIJE
Natječaj za prijam radnika u radni odnos
NATJEČAJ za prijam u radni odnos na neodređeno vrijeme i upućivanje na specijalizaciju iz psihijatrije