CLOSE

Obavijesti

Odluka o izboru specijalizanata iz psihijatrije
Odluka o izboru specijalizanata
Natječaj za prijam u radni odnos na neodređeno vrijeme i upućivanje na specijalizaciju
Odluka za prijam u radni odnos na radno mjesto magistar ekonomije
Odluka o prijamu u radni odnos na radno mjesto specijalist neurologije
Natječaj za radno mjesto SPECIJALIST PSIHIJATRIJE
Odluka o izboru specijalizanata iz psihijatrije
Odluka o izboru specijalizanata iz psihijatrije
Obavljanje specijalističkog usavršavanja u PB “Sveti Ivan”
Natječaj za upis u Poslijediplomski specijalistički studij Psihijatrija na Medicinskom fakultetu Osijek