CLOSE

Obavijesti

Navigacija

Održana 1. Hrvatska konferencija o shizofreniji s međunarodnim sudjelovanjem Shizofrenija 360°
PRVA OBAVIJEST: P I N 2018 – 6. kongres psihijatrije, interne i neurologije za liječnike obiteljske medicine
Priprema bolesnika i preporuke za uzorkovanje krvi za laboratorijske pretrage – stručno predavanje za medicinske sestre
Odluka o izboru specijalizanata iz psihijatrije
Odluka o izboru specijalizanata
Natječaj za prijam u radni odnos na neodređeno vrijeme i upućivanje na specijalizaciju
Odluka za prijam u radni odnos na radno mjesto magistar ekonomije
Odluka o prijamu u radni odnos na radno mjesto specijalist neurologije
Natječaj za radno mjesto SPECIJALIST PSIHIJATRIJE
Odluka o izboru specijalizanata iz psihijatrije