CLOSE

Category: Obavijesti – studenti

Navigacija

NASTUPNO PREDAVANJE – DR. SC. MATEJA ŠTUHECA će održati u ponedjeljak, 30. studenoga 2020. godine, s početkom u 16.00 sati, u sklopu predavanja na kolegiju „Istraživanje i metodologija istraživanja” pred studentima druge godine diplomskog sveučilišnog studija Sestrinstvo, dislociranog studija u Svetoj Nedelji.
Stručno predavanje za medicinske sestre: “Priprema bolesnika i preporuke za uzorkovanje krvi za laboratorijske pretrage”