CLOSE

Obavijesti – sestrinstvo

Navigacija

Sudjelovanje na 24. Danima psihijatrijskog društva HUMS-a i preuzimanje predsjedavanja psihijatrijskim društvom HUMS- a
Priprema bolesnika i preporuke za uzorkovanje krvi za laboratorijske pretrage – stručno predavanje za medicinske sestre
Uloga medicinske sestre u liječenju ovisnosti o kocki: stručno predavanje za medicinske sestre
Neurofeedback i primjena u psihijatriji – uloga medicinske sestre/tehničara: stručno predavanje za medicinske sestre
Integrirani pristup u prevenciji infekcija kod ekspozicijskih incidenata zdravstvenih djelatnika: stručno predavanje za medicinske sestre
Hitna stanja u zdravstvenoj njezi psihijatrijskih bolesnika – suvremeni pristup – Tečaj III kategorije za medicinske sestre
„Radna terapija kod osoba s poremećajem prehrane“: stručno predavanje za medicinske sestre
„Proces zdravstvene njege palijativnog bolesnika“ – stručno predavanje za medicinske sestre
Međunarodni Dan sestrinstva
„Zadaće medicinske sestre kod poboljšanja kvalitete života oboljelih od PTSP a“ – stručno predavanje za medicinske sestre