CLOSE

Opća događanja

Navigacija

Informativni vodič o besplatnim uslugama zdravstvenih ustanova Grada Zagreba namijenjen mladima – Zagreb za zdravlje mladih
Stručna predavanja u četvrtak, 15. studenog 2018. god.
Stručna predavanja “Zašto grupa i kako interveniramo u grupi”, “Uloga likovnog stvaranja pacijenata u psihoterapiji” i “Radionica animiranog filma”
7. HRVATSKI PSIHIJATRIJSKI KONGRES S MEĐUNARODNIM SUDJELOVANJEM, 15. HRVATSKI PSIHIJATRIJSKI DANI
Stručno predavanje: „PRAKTICIRANJE OVDJE I SADA U TERAPIJSKOM OKRUŽENJU – MINDFULNESS“ – 18. listopada 2018. godine, PREDAVAČ: Ivana Kurtov, magistra socijalne pedagogije
Stručna predavanja u četvrtak, 11. listopada 2018. god.
Nastupno predavanje: „ANKSIOZNI POREMEĆAJI“ – 15. listopada 2018. god., PREDAVAČ: dr. sc. Stipe Drmić, dr.med., specijalist psihijatar
Stručno predavanje: „USPOREDBA PSIHOSOCIJALNOG FUNKCIONIRANJA OSOBA KOJE SE LIJEČE ZBOG OVISNOSTI O KOCKANJU I ALKOHOLU“ – 04. listopada 2018. godine, PREDAVAČ: dr. sc. Davor Bodor, dr.med., specijalist psihijatar
Stručno predavanje: „BLISKI SUSRETI TREĆE VRSTE“ – 27. rujna 2018. godine, PREDAVAČ: Ivana Bakija, dr.med., specijalist psihijatar
Održana 1. Hrvatska konferencija o shizofreniji s međunarodnim sudjelovanjem Shizofrenija 360°