CLOSE

Opća događanja

Navigacija

Stručno predavanje: “Shizofrenija i kvetiapin XR”, 23. siječnja 2020. godine, Predavač: Predrag Radić, dr. med., spec. psihijatar
Stručno predavanje: “Burnout kod zdravstvenih djelatnika u psihijatrijskim bolnicama”, 16. siječnja 2020. godine, Predavač: Vladimira Vozny Duk, dr. med., spec. psihijatar
Stručno predavanje: “Alkoholizam kod žena”, 09. siječnja 2020. godine, Predavač: Antonija Slaviček Sučić, dr. med., spec. psihijatar
Čestit i blagoslovljen Božić i uspješnu novu 2020. godinu žele Vam djelatnici Psihijatrijske bolnice „Sveti Ivan“ i ravnatelj prof. prim. dr. sc. Igor Filipčić, dr. med.
U utorak 17. prosinca 2019. održana je konferencija za medije povodom energetske obnove Psihijatrijske bolnice „Sveti Ivan“
Stručno predavanje: “Ovisnost kao poremećaj motivacije”, 19. prosinca 2019. godine, Predavač: Goran Uzelac, dr. med., spec. psihijatar
Stručno predavanje: “Reakcija obitelji na psihičku bolest člana obitelji”, 12. prosinca 2019. godine, Predavač: Željka Knezović Vlačić, dr. med., spec. psihijatar
Stručno predavanje: “Farmakoekonomika i optimiziranje psihofarmakoterapije kod pacijenta sa shizofrenijom: prikaz slučaja”, 05. prosinca 2019. godine, Predavač: dr. sc. Arijana Turčin, dr. med., spec. psihijatar
Stručno predavanje: “Stres, krizna stanja i intervencije (osvrt na rad u DB STUP)”, 28. studeni 2019. godine, Predavač: Silvija Topić Lukačević, dr. med. spec. psihijatar
Pozivamo Vas na Božićnu izložbu koja će se održati 26. i 27. studenog 2019. godine.