CLOSE

Opća događanja

Navigacija

VAŽNO! Priopćenje za javnost (COVID-19) – 13.03.2020.god.
Stručna predavanja/edukacijski skup – 12. ožujka 2020. godine, Predavači: prof. prim. dr. sc. Igor Filipčić, dr. med., doc. prim. dr. sc. Vladimir Grošić, dr. med., Ivana Bakija, dr. med., spec. psihijatar
Stručno predavanje: “Fake News“ u psihijatriji – Odakle i zašto dolaze dezinformacije o shizofreniji”, 05. ožujka 2020. godine, Predavač: doc. prim. dr. sc. Sandra Vuk Pisk, dr. med.
Stručno predavanje: “Evaluacija terapijskog protokola dnevne bolnice za ovisnost o kockanju”, 20. veljače 2020. godine, Predavač: Dr. sc. Davor Bodor, dr. med. spec. psihijatar
Stručno predavanje: “Liječenje kronične boli”, 13. veljače 2020. godine, Predavač: Sandra Zečević Penić, dr. med. spec.neurolog
Stručno predavanje: “Neke specifičnosti psihičkih poremećaja kod žena ”, 06. veljače 2020. godine, Predavač: doc. prim. dr. sc. Sandra Vuk Pisk, dr. med.
Stručno predavanje: “Klinički profil akutnog psihogerijatrijskog pacijenta”, 30. siječnja 2020. godine, Predavač: Antonia Vuk, dr. med., spec. psihijatar
Stručno predavanje: “Shizofrenija i kvetiapin XR”, 23. siječnja 2020. godine, Predavač: Predrag Radić, dr. med., spec. psihijatar
Stručno predavanje: “Burnout kod zdravstvenih djelatnika u psihijatrijskim bolnicama”, 16. siječnja 2020. godine, Predavač: Vladimira Vozny Duk, dr. med., spec. psihijatar
Stručno predavanje: “Alkoholizam kod žena”, 09. siječnja 2020. godine, Predavač: Antonija Slaviček Sučić, dr. med., spec. psihijatar