CLOSE

Opća događanja

“Liječenje psihijatrijskih i neuroloških bolesti primjenom transkranijalne magnetske stimulacije” – 01. i 02. ožujka 2018. godine održana je Prva regionalna radionica s međunarodnim sudjelovanjem
Odluka o izboru specijalizanata
DESETOTJEDNI PILOT PROGRAM “ZDRAVLJE PRI SVAKOJ VELIČINI”
Otvorenje Dnevne bolnica za liječenje ovisnosti o internetu i video-igricama
Svjetski dan bolesnika
Grupna psihoterapija psihoza u Psihijatrijskoj bolnici „Sveti Ivan“-25 godina iskustva
Pozivamo vas na edukaciju o liječenju poremećaja hranjenja New Maudsley koju će 4. i 5. studenog 2016. održati ugledna engleska psihijatrica prof. dr. sc. Janet Treasure.
Predstavljanje knjige “Rana intervencija kod psihotičnih poremećaja”
Članak iz Večernjeg lista: “Depresiju, ovisnost i PTSP bezbolno liječe magnetskim poljem”
Održana četiri nastupna predavanja