CLOSE

Opća događanja

Navigacija

Stručno predavanje: “Bio je poput zupčanika – gurao zubac po zubac dok nije došao do kraja”, 21. studeni 2019. godine, Predavač: Ana Ivrlač, mag. paed. soc.
Stručno predavanje: “Trst – grad bez psihijatrijske bolnice”, 14. studeni 2019. godine, Predavač: Daniela Šago, dr. med. spec. psihijatar
4. Znanstveno stručni Simpozij “MLADI I MENTALNO ZDRAVLJE: Slušam te”, koji će se održati u Školi narodnog zdravlja “Andrija Štampar” u Zagrebu, 22. i 23. studenog 2019.god.
Međunarodni dan laboratorijske medicine – 05. studenog 2019. godine.
Stručno predavanje: “Praksa korak ispred znanosti – opravdane kombinacije lijekova ”, 07. studeni 2019. godine, Predavač: Ivana Bakija, dr. med. spec. psihijatar
Stručno predavanje: “Litij u liječenju psihijatrijskih poremećaja”, 31. listopada 2019. godine, Predavač: Strahimir Sučić, dr. med., spec. psihijatar
Stručno predavanje: “DELIRANTNA STANJA”, 24. listopada 2019. godine, Predavač: dr. sc. Arijana Turčin, dr. med., spec. psihijatar
Tečaj trajne medicinske izobrazbe II kategorije “PSIHOTERAPIJA PSIHOZA U PSIHIJATRIJSKIM USTANOVAMA – koncepti i modeli u praksi”, 25. listopada 2019. godine.
Stručno predavanje: “Učinkovitost multimodalne rane intervencije u liječenju psihotičnih poremećaja u ranoj fazi kroz Zavod za integrativnu psihijatriju PBSVI”, 17. listopada 2019. godine, Predavač: Natko Gereš, dr. med. (specijalizanti PBSVI)
Stručno predavanje: “Depresija je više od poremećaja raspoloženja: Povratak svakodnevnom funkcioniranju – uloga vortioksetina, 10. listopada 2019. godine