CLOSE

Category: Psihijatrija

Navigacija

Stručno predavanje na temu: Terapijske intervencije u radu sa članovima obitelji oboljelih od psihotičnih poremećaja
Stručno predavanje na temu: Neuroimaging primarnih neurodegenerativnih bolesti
Depresija
O socioterapiji
O klasifikaciji psihičkih poremećaja i bolesti
Antipsihotici