CLOSE

Sestrinstvo

Navigacija

Od 15. svibnja do 18. svibnja 2019. godine održan je Međunarodni kongres – 25. Dani psihijatrijskog društva HUMS-a u NP Brijuni, a teme kongresa bile su : „Alzheimer i druge demencije „ i „Moderno doba u psihijatrijskom sestrinstvu“ na kojemu su aktivno sudjelovali i djelatnici Bolnice
Međunarodni dan sestrinstva 12. svibnja. 2019. godine
Stručno predavanje za medicinske sestre: “Zdravstvena njega kod shizofrenih bolesnika koji boluju od metaboličkog sindroma”, 28. svibnja. 2019. godine
“Međunarodni kongres – 25. Dani psihijatrijskog društva HUMS-a” – 15. do 18.05.2019. godine, NP Brijuni
Stručno predavanje za medicinske sestre: ZDRAVSTVENA NJEGA OVISNIKA O „NOVIM DROGAMA DANAŠNJICE“, 26.03.2019. godine
Simpozij Psihijatrijskog društva HUMS-a je održan 27. veljače 2019. godine u PB “Sveti Ivan” na temu: Aktualiziranje sestrinske dokumentacije
Stručno predavanje za medicinske sestre: „Upravljanje sukobima na radnom mjestu – specifičnosti u komunikacijskim vještinama“, 19.02.2019. godine
Simpozij Psihijatrijskog društva HUMS-a održati će se održati 27.veljače 2019.god. u PB “Sveti Ivan” na temu: “Aktualiziranje sestrinske dokumentacije”
Stručno predavanje: „Uloga radnog terapeuta na Odjelu integrativne psihijatrije“, 30.10.2018. godine
Stručno predavanje za medicinske sestre: “Prisutnost stigme prema psihijatarskim bolesnicima kod medicinskih sestara/tehničara u srednjoškolskoj edukaciji”