CLOSE

Sestrinstvo

Navigacija

Stručno predavanje: „Uloga radnog terapeuta na Odjelu integrativne psihijatrije“
Stručno predavanje za medicinske sestre: “Prisutnost stigme prema psihijatarskim bolesnicima kod medicinskih sestara/tehničara u srednjoškolskoj edukaciji”
Stručno predavanje za medicinske sestre: “Specifičnosti rada i komunikacijske vještine medicinske sestre sa bolesnicima koji su doživjeli različite stresne i traumatske događaje”
Sudjelovanje na 24. Danima psihijatrijskog društva HUMS-a i preuzimanje predsjedavanja psihijatrijskim društvom HUMS- a
Stručno predavanje za medicinske sestre: “Priprema bolesnika i preporuke za uzorkovanje krvi za laboratorijske pretrage”
Stručno predavanje za medicinske sestre: “Uloga medicinske sestre u liječenju ovisnosti o kocki”
Stručno predavanje za medicinske sestre: “Neurofeedback i primjena u psihijatriji”
Stručno predavanje za medicinske sestre: “Integrirani pristup u prevenciji infekcija kod ekspozicijskih incidenata zdravstvenih djelatnika”
Hitna stanja u zdravstvenoj njezi psihijatrijskih bolesnika – suvremeni pristup – Tečaj III kategorije za medicinske sestre
Stručno predavanje za medicinske sestre: „Radna terapija kod osoba s poremećajem prehrane“