CLOSE

Category: Sestrinstvo

Navigacija

Stručno predavanje za medicinske sestre: “Zdravstvena njega palijativnih bolesnika unutar psihijatrijskih odjela”, 24. rujna 2019. godine
Od 15. svibnja do 18. svibnja 2019. godine održan je Međunarodni kongres – 25. Dani psihijatrijskog društva HUMS-a u NP Brijuni
Međunarodni dan sestrinstva 12. svibnja. 2019. godine
Stručno predavanje za medicinske sestre: “Zdravstvena njega kod shizofrenih bolesnika koji boluju od metaboličkog sindroma”, 28. svibnja. 2019. godine
“Međunarodni kongres – 25. Dani psihijatrijskog društva HUMS-a” – 15. do 18.05.2019. godine, NP Brijuni
Stručno predavanje za medicinske sestre: ZDRAVSTVENA NJEGA OVISNIKA O „NOVIM DROGAMA DANAŠNJICE“, 26.03.2019. godine
Simpozij Psihijatrijskog društva HUMS-a je održan 27. veljače 2019. godine u PB “Sveti Ivan” na temu: Aktualiziranje sestrinske dokumentacije
Stručno predavanje za medicinske sestre: „Upravljanje sukobima na radnom mjestu – specifičnosti u komunikacijskim vještinama“, 19.02.2019. godine
Simpozij Psihijatrijskog društva HUMS-a održati će se održati 27.veljače 2019.god. u PB “Sveti Ivan” na temu: “Aktualiziranje sestrinske dokumentacije”
Stručno predavanje: „Uloga radnog terapeuta na Odjelu integrativne psihijatrije“, 30.10.2018. godine