CLOSE

Stručni sadržaji

Navigacija

Simpozij: PSIHOFARMACI U PSIHOTERAPIJSKOM PROCESU – izazov integracije dvaju terapijskih pristupa, petak 14. prosinca 2018. godine u Psihijatrijskoj bolnici “Sveti Ivan“, Jankomir 11, Zagreb.
Održana 1. Hrvatska konferencija o shizofreniji s međunarodnim sudjelovanjem Shizofrenija 360°
P I N 2018 – 6. kongres psihijatrije, interne i neurologije za liječnike obiteljske medicine
Stručno predavanje za medicinske sestre: “Priprema bolesnika i preporuke za uzorkovanje krvi za laboratorijske pretrage”
Stručno predavanje za medicinske sestre: “Uloga medicinske sestre u liječenju ovisnosti o kocki”
Prikaz indikatora kvalitete u Medicinsko-biokemijskom laboratoriju Psihijatrijske Bolnice „Sveti Ivan“ – stručno predavanje
Transkranijalna magnetska stimulacija – uloga medicinske sestre
Stručno predavanje za medicinske sestre: “Neurofeedback i primjena u psihijatriji”
Stručno predavanje za medicinske sestre: “Integrirani pristup u prevenciji infekcija kod ekspozicijskih incidenata zdravstvenih djelatnika”
Stručno predavanje za medicinske sestre: „Radna terapija kod osoba s poremećajem prehrane“