CLOSE

Stručni sadržaji

PRVA OBAVIJEST: P I N 2018 – 6. kongres psihijatrije, interne i neurologije za liječnike obiteljske medicine
Priprema bolesnika i preporuke za uzorkovanje krvi za laboratorijske pretrage – stručno predavanje
Uloga medicinske sestre u liječenju ovisnosti o kocki: stručno predavanje za medicinske sestre
Prikaz indikatora kvalitete u Medicinsko-biokemijskom laboratoriju Psihijatrijske Bolnice „Sveti Ivan“ – stručno predavanje
Transkranijalna magnetska stimulacija – uloga medicinske sestre
Neurofeedback i primjena u psihijatriji – uloga medicinske sestre/tehničara: stručno predavanje za medicinske sestre
Integrirani pristup u prevenciji infekcija kod ekspozicijskih incidenata zdravstvenih djelatnika: stručno predavanje za medicinske sestre
„Radna terapija kod osoba s poremećajem prehrane“: stručno predavanje za medicinske sestre
„Proces zdravstvene njege palijativnog bolesnika“ – stručno predavanje za medicinske sestre
Izvještaj sa Međunarodnog kongresa i 23. Dana psihijatrijskog društva HUMS-a