CLOSE

Stručni sadržaji

Navigacija

Održana 1. Hrvatska konferencija o shizofreniji s međunarodnim sudjelovanjem Shizofrenija 360°
PRVA OBAVIJEST: P I N 2018 – 6. kongres psihijatrije, interne i neurologije za liječnike obiteljske medicine
Stručno predavanje za medicinske sestre: “Priprema bolesnika i preporuke za uzorkovanje krvi za laboratorijske pretrage”
Stručno predavanje za medicinske sestre: “Uloga medicinske sestre u liječenju ovisnosti o kocki”
Prikaz indikatora kvalitete u Medicinsko-biokemijskom laboratoriju Psihijatrijske Bolnice „Sveti Ivan“ – stručno predavanje
Transkranijalna magnetska stimulacija – uloga medicinske sestre
Stručno predavanje za medicinske sestre: “Neurofeedback i primjena u psihijatriji”
Stručno predavanje za medicinske sestre: “Integrirani pristup u prevenciji infekcija kod ekspozicijskih incidenata zdravstvenih djelatnika”
Stručno predavanje za medicinske sestre: „Radna terapija kod osoba s poremećajem prehrane“
Stručno predavanje za medicinske sestre: „Proces zdravstvene njege palijativnog bolesnika“