CLOSE

Stručni sadržaji

Transkranijalna magnetska stimulacija – uloga medicinske sestre
Neurofeedback i primjena u psihijatriji – uloga medicinske sestre/tehničara: stručno predavanje za medicinske sestre
Integrirani pristup u prevenciji infekcija kod ekspozicijskih incidenata zdravstvenih djelatnika: stručno predavanje za medicinske sestre
„Radna terapija kod osoba s poremećajem prehrane“: stručno predavanje za medicinske sestre
„Proces zdravstvene njege palijativnog bolesnika“ – stručno predavanje za medicinske sestre
Izvještaj sa Međunarodnog kongresa i 23. Dana psihijatrijskog društva HUMS-a
„Zadaće medicinske sestre kod poboljšanja kvalitete života oboljelih od PTSP a“ – stručno predavanje za medicinske sestre
“Duševni bolesnici i stigma“- stručno predavanje za medicinske sestre
“Psihoza kroz glazbu i književnost“ – stručno predavanje za medicinske sestre
„Mišićna progresivna relaksacija kao dio radne terapije“ – stručno predavanje za medicinske sestre