CLOSE

Stručni sadržaji

SIMPOZIJ: „Psihoterapija psihoza u psihijatrijskoj ustanovi – modeli i pristupi u praksi“
„Radna terapija kod osoba s poremećajem prehrane“: stručno predavanje za medicinske sestre
„Proces zdravstvene njege palijativnog bolesnika“ – stručno predavanje za medicinske sestre
Izvještaj sa Međunarodnog kongresa i 23. Dana psihijatrijskog društva HUMS-a
„Zadaće medicinske sestre kod poboljšanja kvalitete života oboljelih od PTSP a“ – stručno predavanje za medicinske sestre
“Duševni bolesnici i stigma“- stručno predavanje za medicinske sestre
“Psihoza kroz glazbu i književnost“ – stručno predavanje za medicinske sestre
„Mišićna progresivna relaksacija kao dio radne terapije“ – stručno predavanje za medicinske sestre
“Netko blizu mene” (zdravstvena njega psihotičnog bolesnika) – stručno predavanje za medicinske sestre
Hrana i osjećaji – stručno predavanje za medicinske sestre