CLOSE

Dnevne bolnice

PIPS – Program integrativne psihijatrije PIPS – Program integrativne psihijatrije
Više o bolnici
Dnevna bolnica za nepsihotične poremećaje I i II Dnevna bolnica za nepsihotične poremećaje I i II
Više o bolnici
Dnevna bolnica za liječenje psihotičnih i graničnih poremećaja Dnevna bolnica za liječenje psihotičnih i graničnih poremećaja
Više o bolnici
Dnevna bolnica za ovisnost o alkoholu Dnevna bolnica za ovisnost o alkoholu
Više o bolnici
Dnevna bolnica za ovisnost o kockanju (KOCKA) Dnevna bolnica za ovisnost o kockanju (KOCKA)
Više o bolnici
Dnevna bolnica za ovisnost o internetu i igricama Dnevna bolnica za ovisnost o internetu i igricama
Više o bolnici
Dnevna bolnica – Preventivno terapijski program stresom i traumom uzrokovanih poremećaja (P i TP STUP) Dnevna bolnica – Preventivno terapijski program stresom i traumom uzrokovanih poremećaja (P i TP STUP)
Više o bolnici
Dnevna bolnica za poremećaje prehrane H(RANA) Dnevna bolnica za poremećaje prehrane H(RANA)
Više o bolnici
Dnevna bolnica za oboljele od demencija (PAM) Dnevna bolnica za oboljele od demencija (PAM)
Više o bolnici