CLOSE

Dnevna bolnica – Preventivno terapijski program stresom i traumom uzrokovanih poremećaja (P i TP STUP)

Dnevna bolnica u kojoj se provodi Preventivni i terapijski program namijenjen osobama kod kojih je došlo do razvoja  Stresom i Traumom Uzrokovanih  Poremećaja (akronim: STUP) je izvanbolničko liječenje.

Sve aktivnosti programa se provode u settingu srednje grupe (maksimalno 15 članova). Program započinje progresivnom mišićnom relaksacijom, nakon toga slijedi grupna psihodinamska psihoterapija, te psihoedukacija vođena po kognitivno bihevioralnom prinicipima. Nakon ručka se provodi radnookupaciona terapija te program završava sa sastankom terapijske zajednice.

U Dnevnoj bolnici P i TP STUP se paralelno vode dva programa (tj. dvije srednje grupe), pet puta tjedno od 8 do 14 sati, a smještena je u zgradi predavaonice „ Dr. Mirko  D. Grmek“, ulaz sa sjeverne strane.

Tjedni program aktivnosti možete vidjeti OVDJE.

Stručni tim čine: psihijatar – grupni analitičar, diplomiranana medicinska sestra – grupni psihoterapeut, magistra psihologije i radnookupacioni terapeut. Po potrebi se uključuje u rad i socijalna radnica.

Kontakt

01/3430 082 Naručite se ovdje

VODITELJ DNEVNE BOLNICE

Prim. dr. sc. Slobodanka Cvitanušić, dr. med. specijalist psihijatar, subspecijalist psihoterapije tel: 01/3430 082 (ponedjeljak i srijeda, 15 – 16 sati)

Odjelni liječnik

Silvija Topić Lukačević, dr.med. specijalist psihijatar tel: 01/3430 132 (utorak i srijeda od 14 do 16 h)

Glavna sestra dnevne bolnice

Josipa Kujundžić, bacc. med. techn. tel: 01/3430 126 (utorak i četvrtak, 14 – 15 sati)

Medicinska sestra

Tanja Bošnjak Poljanac, bacc. med. techn. tel: 01/3430 126