CLOSE

Dnevna bolnica za nepsihotične poremećaje

U Dnevnoj bolnici za nepsihotične poremećaje ambulantnim psihosocijalnim i psihoterapijskim metodama liječe se poremećaji prilagodbe (uključujući laboralnu, obiteljsko – bračnu problematiku), poremećaji ličnosti, anksiozna i depresivna stanja, te komplikacije žalovanja. U sklopu Dnevne bolnice provodi se program „Razum i osjećaji“ (RIO I i RIO II) za liječenje graničnih poremećaja ličnosti. Liječenje u Dnevnoj bolnici odvija se svakog radnog dana (od ponedjeljka do petka) u vremenu od 8 do 14 sati. Dnevna bolnica postiže svoj terapijski učinak, kako samom organizacijskom formom, tako i različitim psihoterapijskim i socioterapijskim postupcima koji se u njoj primjenjuju (kognitivno-bihevioralne radionice, grupna psihoterapija i kreativno-rekreativna terapija).

Terapijski tim čine tri liječnika-psihijatra, grupni analitičar, obiteljski i bračni terapeut te edukant iz psihoanalitičke psihoterapije i kognitivno-bihevioralne terapije, jedna dipl. medicinska sestra i jedna prvostupnica sestrinstva koje su educirani grupni terapeuti, dipl. psiholog, radni terapeut i socijalna radnica.

Prije dolaska na liječenje u Dnevnu bolnicu nužno je učiniti indikacijski pregled za uključivanje u Program, za koji se potrebno prethodno naručiti. Na indikacijskom pregledu potencijalnom se članu grupe kratko i jasno predstavi način liječenja, koje uključuju dobrovoljnost, odnosno suradljivost i motiviranost, te se priprema za grupni način rada.

Osnovni uvjet uključivanja je kompenzirano psihičko stanje odnosno odsustvo kontraindikacija za ovakav način liječenja (psihotična stanja, heteroagresivnost, suicidalnost, primarna alkoholna ovisnost, teška pokretljivost i udaljenost mjesta stanovanja, odnosno nemogućnost svakodnevnog dolaska u Program).

Kontakt

01/3430 087 Naručite se ovdje

Voditeljica

Lada Goršić, dr. med. specijalist psihijatar, supbspecijalist psihoterapije tel: 01/343 0088

Voditeljica

Ines Kašpar, dr. med. specijalist psihijatar tel: 01/3430 105

Voditeljica

Dr.sc. Sandra Kocijan Lovko, dr. med. specijalist psihijatar, subspecijalist psihoterapije tel: 01/343 008

Glavna sestra

Gordana Špoljar, bacc. med. techn. tel: 01/3430 087

Glavna sestra

Ana Surjan Andrić, dipl. med. techn. tel: 01/3430 087